Drift

HMS-seminar for SOL-selskapene 2012

08.11.12, Scandic Hotel Stavanger
Background photo

Norsk olje og gass og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterte til HMS-seminar for små og nye operatører og rettighetshavere.

Målgruppen for seminaret var HMS ledelse, teknisk sikkerhetspersonell/prosjektledere og boreledere hos små operatører og rettighetshavere på norsk sokkel (SOL).

Mer enn 35 selskaper representert ved 80 deltakere var tilstede i tillegg til representanter fra Petroleumstilsynet, Norges Rederiforbund og Samarbeid for Sikkerhet (SfS).

Tema for årets seminar var Storulykkesrisiko - forebygging og erfaringslæring.


Dokumenter


1 Hilda Kjeldstad.pdf

2 Erik Hørnlund.pdf

3 Jop Groeneweg.pdf

4 Sveinung Lofthus .pdf

5 Per Olav Sætre.pdf

6 Marianne Eide.pdf

7 Gunnar Leistad.pdf

8 Marianne Bjelland.pdf

9 Arild Stavnem.pdf

10 Jan Tore Elverhaug.pdf