Drift

HMS-seminar for SOL-nettverket 2011

10.11.11
Background photo

Norsk olje og gass og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterte til HMS seminar for små operatører og lisenshavere.

Målgruppen for seminaret var ledelse, bore- og driftsledelse og HMS-ledelse i SOL-selskapene. Nærmere 30 selskaper representert av 80 deltakere var tilstede i tillegg til representanter fra Petroleumstilsynet og Helsetilsynet.

Tema for årets seminar var nye samarbeidsformer i et storulykke-perspektiv, der arbeid i konsortier ble spesielt vektlagt.


Dokumenter


1 Ola Kolnes - Ptil.pdf

2 Sonja Tinnesand - ACONA.pdf

3 Janne Lea - Wintershall.pdf

4 Steinar Berg - AGR.pdf

5 Anne Vegge - Dolphin Drilling.pdf

6 Hilde-Karin Østnes og Kristen Kjelstad, Ptil.pdf

7 Olav Skotheim - OLF.pdf