Drift

HMS-seminar for SOL-nettverket 2011

Norsk olje og gass(Norsk olje og gass) og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterte til HMS seminar for små operatører og lisenshavere den 10. november 2011.
Background photo

Målgruppen for seminaret var ledelse, bore- og driftsledelse og HMS-ledelse i SOL-selskapene. Nærmere 30 selskaper representert av 80 deltakere var tilstede i tillegg til representanter fra Petroleumstilsynet og Helsetilsynet.

Tema for årets seminar var nye samarbeidsformer i et storulykke-perspektiv, der arbeid i konsortier ble spesielt vektlagt.


Dokumenter


1 Ola Kolnes - Ptil.pdf

2 Sonja Tinnesand - ACONA.pdf

3 Janne Lea - Wintershall.pdf

4 Steinar Berg - AGR.pdf

5 Anne Vegge - Dolphin Drilling.pdf

6 Hilde-Karin Østnes og Kristen Kjelstad, Ptil.pdf

7 Olav Skotheim - OLF.pdf