Drift

HMS - seminar for SOL selskapene 2016

Norsk olje og gass og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterte til HMS-seminar for små og nye operatører og rettighetshavere den 16. november 2016. Temaet for årets seminar var: Samarbeid, effektivisering og endrede arbeidsformer.
Background photo

Dokumenter


01 Erfaring fra sammenslåing av selskap med nedbemanningsprosess - DEA.pdf

02 Fra gratispassasjer til aktiv partner - HESS.pdf

04 Har vi et effektivt riggsamarbeid - Bore- og brønnledelse - AGR.pdf

05 Har vi et effektivt riggsamarbeid - Operatørselskap - Tullow Oil.pdf

06 Har vi et effektivt riggsamarbeid - Petroleumstilsynet.pdf

08 BaSEC-felles innsats i Barentshavet - BaSEC.pdf

09 Ny tilnærming til risikoanalyser - Petroleumstilsynet.pdf

10 Ny tilnærming til risikoanalyser - VNG.pdf

11 Robust helikoptertjeneste-verdien av felles revisjoner-AkerBP.pdf