Drift

Fagdag livbåtfører

Fagdag livbåtfører var et arrangement for personell som utøver livbåtfører-funksjon, kursleverandører, fagforeninger, operatører og livbåtprodusenter som fokuserte på livbåt og rollen som livbåtfører.
Background photo

Formålet med arrangementet var å lære mer om historikk knyttet til livbåt og livbåtfører, tilsyn og gjennomføring av trening offshore.

Presentasjoner og opptak fra fagdag livbåtfører 21.oktober 2021: