Drift

Digitaliseringsdag for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Digitaliseringsdag er et arrangement for Forum for Sikkerhets- og beredskapsopplæring som fokuserer på digital opplæring. Formålet med arrangementet er å lære mer om hvordan digital opplæring kan gjennomføres ved eksempelvis e-læring, VR, XR og mer.
Background photo

PRESENTASJONER FRA DIGITALISERINGSDAG 2021