Drift

Treningsmateriell for beredskapslag

Felles materiell for trening av beredskapspersonell offshore kan lastes ned under. 

Modulbasert trening for Mann Over Bord (MOB) båt personell 
Modulbasert trening for førstehjelpspersonell
Modulbasert trening for søk og redningslag
Modulbasert trening for livbåtmannskap


Dokumenter


Felles treningsmateriell for beredskapslag MOB - Mann Over Bord.pdf

Felles treningsmateriell Søk og -Redningslag 2013.pdf

Førstehjelpsundervisning-Årshjul.pdf

Førstehjelp Modul 1.pdf

Førstehjelp Modul 2.pdf

Førstehjelp Modul 3.pdf

Førstehjelp modul 4.pdf

Førstehjelp Modul 5.pdf

Førstehjelp Modul 6.pdf

Førstehjelp Modul 7.pdf

Førstehjelp Modul 8.pdf

Førstehjelp Modul 9.pdf

Modul 1 Beredskap, organisering, sjekklister.pdf

Modul 1 Søk og redningspersonell.pdf

Modul 2 Mob båt - teknisk og utstyr.pdf

Modul 2 redningsarbeid på skadested.pdf

Modul 3 Førstehjelp, HLR, Hypotermi, førstehjelpsutstyr.pdf

Modul 3 Håndtering av skadet personell.pdf

Modul 4 Faste brannsystemer.pdf

Modul 4 krokarangement, utsetting,oppheis,manøvrering.pdf

Modul 5 Korrangement, utsetting, oppheis, søk og redning (kvadratsøk).pdf

Modul 5 Områdekjennskap med tilhørende brannutstyr.pdf

Modul 6 Korokarrangement, utsetting, oppheis, søk og redning.pdf

Modul 6 Røykdykkerutstyr, søk og redning.pdf

Modul 7 Førstehjelp, nedkjøling, bevissthet, symptomer på skade (1).pdf

Modul 7 Førstehjelp, nedkjøling, bevissthet, symptomer på skade.pdf

Modul 7 Områdekjennskap med tilhørende brannutstyr.pdf

Modul 8 Fysiske krav til røykdykkere.pdf

Modul 8 selvlagt trening med momenter fra modul 1-7.pdf

Modultrening livbåtmannskap.pdf