Drift

Nordsjøavtalen for sikkerhetsopplæring

Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har gjort avtaler om gjensidig godkjennelse av sikkerhetsopplæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten gyldig på tvers av sokkelgrensene i Nordsjøen.
Background photo

Dette er en intensjonsavtale som er inngått mellom Norsk olje og gass, NOGEPA (Nederland), Oil and Gas UK (Storbritannia) og Olie Gas Danmark (Danmark).

Detaljer om den grunnleggende sikkerhetsopplæringen (i Norge: Grunnleggende Sikkerhetsopplæring/Grunnleggende Sikkerhetsopplæring repetisjon) er publisert i Norsk olje og gass' retningslinje 002.

I linken på høyre side av denne nettsiden kan du laste ned avtalen (Mutual Agreement on Basic Emergency Response Safety Training) samt matrisedokumentet som gir detaljer om avtalens omfang.

Mutual recognition of basic & refresher safety and emergency preparednesstraining - 2020

Memorandum of agreement 15.02.2013