Drift

Nordsjøavtalen for beredskapsopplæring

Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har signert en avtale om gjensidig godkjennelse av beredskapsopplæring gyldig på tvers av sokkelgrensene i Nordsjøen.
Background photo

Dette er en avtale som er inngått mellom Norsk olje og gass, NOGEPA (Nederland), OGUK (Storbritannia) og Olie Gas Danmark (Danmark).

Avtalen baseres på at beredskapsopplæring i ett land (f.eks. søk- og redning) anerkjennes i de øvrige nordsjølandene.

Avtalen finner du her og dokumentet som viser oversikt over hvilke beredskapsopplæringer som er omfattet av denne avtalen finner du her.