Drift

Nordsjøavtalen for beredskapsopplæring

Petroleumsindustrien i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark har signert en avtale om gjensidig godkjennelse av beredskapsopplæring gyldig på tvers av sokkelgrensene i Nordsjøen.
Background photo

Dette er en intensjonsavtale som er inngått mellom Norsk olje og gass, NOGEPA (Nederland), Oil and Gas UK (Storbritannia) og Olie Gas Danmark (Danmark).

Avtalen baseres på at beredskapsopplæring i ett land (f.eks. søk- og redning) anerkjennes i de øvrige nordsjølandene.

Det foreligger et dokument som viser en oversikt over hvilke beredskapsopplæringer som er omfattet av denne avtalen, se vedlegg under.


Dokumenter


Signert avtale_Beredskapsopplæring.pdf

Guidelines for Mutual Recognition of Specialised Safety and Emergency Response.pdf