Drift

Plan for opplæring

Plan for opplæring beskriver innhold og gjennomføring av kurs.
Background photo

Retningslinje 002 setter krav til opplæring og gjennomføring av spesifiserte kurs innen sikkerhet og beredskapsopplæring. Plan for opplæring beskriver kursinnholdet til disse kursene.

 

 

Norsk olje og gass plan for opplæring tekniske kurs: