Drift

KVALIFIKASJONSORDNING FOR KURSLEVERANDØRER

Fra 1. desember 2011 har Norsk olje og gass på oppdrag fra operatørene hatt en ordning for kvalifisering av leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring.
Background photo

Alle som leverer kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring etter Norsk olje og gass' retningslinje 002 – Sikkerhets- og beredskapsopplæring og tilhørende plan for opplæringmå være kvalifisert i henhold til ” Norsk olje og gass' kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring”. Det er lenket til hoveddokument med søknadsskjema og vedlegg under.

Informasjon angående kostnader knyttet til ordningen finnes under.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Målfrid Rønnevik i Norsk olje og gass: mr(a)norog.no


Dokumenter


Hoveddokument.pdf

Vedlegg 1 Søknadsskjema

Vedlegg 2 Krav til kursbevis.pdf

Vedlegg 3 Erklæring om konfidensialitet.pdf

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør.pdf

Vedlegg 5 Sjekkliste for vurdering og revisjon av kursleverandør.pdf

Vedlegg 6 Veiledning ved bruk av e-læring.pdf

Vedlegg 7 Evalueringsskjema.pdf

Kostnader.pdf