Drift

Sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass ivaretar ordningene for sikkerhets- og beredskapsopplæringen på norsk sokkel. De ulike ordningene er beskrevet i lenkene under.
Background photo