Wintershall DEA Norge AS

Selskapsspesifikke retningslinjer for Wintershall DEA Norge AS.
Background photo

Formålet med dette tillegget er å gi besetningen på offshore service fartøyer som opererer for Wintershall DEA informasjon knyttet til de funksjoner fartøyene skal utføre.

Tillegget må ses i sammenheng med GOMO og NOROG Operasjonsmanual for Offshore Service Fartøyer Norsk Sokkel.

Last ned: