Repsol Norge AS

Selskapsspesifikke retningslinjer for Repsol Norge AS.
Background photo

Formålet med dette tillegget er å gi besetninger på offshore service fartøyer som opererer for Repsol Norge feltspesifikk informasjon knyttet til de oppgaver fartøyene skal utføre.

Tillegget må ses i sammenheng med GOMO og NOROG Operasjonsmanual for Offshore Service Fartøyer Norsk Sokkel.

Last ned: