Lundin Energy Norway AS

Selskapsspesifikke retningslinjer for Lundin Energy Norway AS.
Background photo

Formålet med dette tillegget er å gi besetningen på offshore service fartøyer som opererer for Lundin Norway AS (LNAS) informasjon knyttet til de funksjoner fartøyene skal utføre.

Tillegget må ses i sammenheng med GOMO og NOROG Operasjonsmanual for Offshore Service Fartøyer Norsk Sokkel.

Last ned: LENO Marine Manual Rev 05 (ProArc-005921)