Equinor ASA

Selskapsspesifikke retningslinjer for Equinor ASA. Tillegget må ses i sammenheng med GOMO og NOROG Operasjonsmanual for Offshore Service Fartøyer Norsk Sokkel.
Background photo

Last ned:

Vedlegg til Equinors spesifikke retningslinjer:

10.1 Vedlegg A: Feltinformasjon

Faste innretninger:

Flyttbare innretninger:

10.2 Vedlegg B: Forsyningstjeneste og mobilisering av utstyr ved baser

        Dusavik:

        CCB Ågotnes:

        Fjordbase Florø:

        Vestbase Kristiansund

        Helgelandsbase Sandnessjøen

        Polarbase Hammerfest

        Generelt

        Beste praksis rørtransport

        Annet

10.3 Vedlegg C: Rapportering

10.4 Vedlegg D: Diverse

        Diesel

10.5 Vedlegg E: ARIS

English versions of the most important appendixes