Drift

Generelt/ Tverrfaglig

Background photo

Eksterne linker

Aronson Achieving International Standards in the Arctic (SPE 2012) - Abstract

Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines: Systems Safety Management and Safety Culture (Arctic Council/PAME, 2014)


Dokumenter


Barents2020 Phase 3 report.pdf

Barents2020 Phase 4 report.pdf

KU BHSØ 13 Tekniske forutsetninger for petroleumsvirksomhet OD 2012.pdf

KU JM 12 Tekniske forutsetninger for petroleumsvirksomhet (OD 2012).pdf

Arctic Oil and Gas Guidedlines (Arctic Council 2009).pdf

Memo on the Arctic Council (Juli 2013).pdf

Nordområdeutvalgets sluttrapport (2013).pdf

Nordområdene - Visjon og virkemidler ( Meld. St 7 2011 12).pdf

Nordområdene - Visjon og virkemidler - en kortversjon.pdf

MarSafe North - Summary (2011).pdf

Barents2020 virkemiddel for fremtidsrettet nordpolitikk (UD, 2006).pdf

The Arctic Islands Adventure and Panarctic Oils Ltd.pdf

AMAP Arctic Oil and Gas (2007).pdf

Moe Arctic Review (FNI, 2010).pdf

Exxon Arctic leadership (brosjyre).pdf