Drift

Sekretariat

Background photo

Det er oppnevnt et sekretariat som bistår programkomiteen med arbeidet mellom programkomiteens møter. Sekretariatet har stått for kunnskapsinnhenting, samt planlegging, gjennomføring og rapportering av seminarene.

Sekretariatet har hatt følgende medlemmer:

  • Reidulf Klovning, Norsk olje og gass, prosjektleder
  • Espen Hoell, Proactima, kunnskapsinnhenting, kontakt med foredragsholdere
  • Hans Jacob Beck, Proactima, kunnskapsinnhenting og systematisering av informasjon
  • Maiken Ree, Norsk olje og gass, ekstern kommunikasjon om prosjektet
  • Kristin Ringsby, Norsk olje og gass, praktiske forhold knyttet til påmelding, organisering og gjennomføring av seminarer