Drift

Risikostyring og design

Arbeidsseminar 4 - Risikoanalyse og design ble avholdt 20-21. mai 2014.
Background photo

Presentasjoner og et kort resymé av hver presentasjon:

03 Organisasjonenes syn på utfordringene;
Halvor Erikstein, Safe og Erik Lange Folke Olsen, Industri og energi har ikke presentasjon eller resymé


Dokumenter


01 Klimatiske forhold. Metocean data, polare lavtrykk, tåke, sikt, temperaturer, ising, isutbredelse, drivis, isfjell; Helge Tangen, Værvarslingen NordNorge

01 Resymé

02 Utfordringer og løsninger – Kommunikasjon; Hege Lunde Telenor Satellite Broadcasting

02 Resymé

04 Myndighetenes forventninger, Bjørnar Heide, PTIL

04 05 Resymé

05 Prinsipper for risikostyring i nord; Bjørnar Heide, PTIL

06 Filosofier –Design, Risikostyring, Arbeidsmiljø, EER, Morten Bøhlerengen, Moss Maritime

06 Resymé

07 Riggtilpasning i Polare strøk, Jørgen Jorde, Inocean Engineering

07 Resymé

08 Eksplosjonsrisiko, værbeskyttelse og optimalisering av design, Asmund Huser, DNV-GL

08 Resymé

09 Brann og brannvannssystemer; Steingrim Bosheim, Statoil

09 Resymé

10 Menneskelige faktorer og design, Adam Balfour, Human Factor Solutions

11 Vinterisering av rigger (MODU), vinterisering standard, Gaute Fosshoem, DNV GL

11 Resymé

12 Guide for Vessels Operating in Low Temperature Environments, Dan Oldford, American Bureau of Shipping

12 Resymé

13 Design av Goliat, Liv Nielsen, ENI Norge

13 Resymé