Drift

Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll

Arbeidsseminar 6 ble avholdt 17-18. juni 2014.
Background photo

 Presentasjoner og et kort resymé av hver presentasjon: 

09 Operasjoner i arktiske strøk, Erfaringer; isfjell, drivis, frakobling
Kenneth Johannesen Eik, Statoil har ikke presentasjon og resymé


Dokumenter


01 Klimatiske forhold betydning for logistikk og iskontroll Værvarsling, polare lavtrykk, tåke, sikt, temperaturer, mørke, ising (atmosfærisk vs. sjøsprøyt), isutbredelse, drivis, isfjell; Helge Tangen, Værvarslingen NordNorge

01 Resymé

02 Utfordringer og løsninger – Kommunikasjon; Hege Lunde, Telenor Satellite Broadcasting

02 Resymé

03 Resymé Organisasjonenes syn på utfordringene (uten presentasjon, se resymé) Even Husa, IndustriEnergi og Wilhelm Magne Austevoll, Lederne

04 Myndighetenes forventninger; Svein Anders Eriksson, PTIL

04 Resymé

05 Is-laster/risiko i Barentshavet: hvordan analysere, designe og operere i miljøer med lav sannsynlighet for is; Ole-Christian Ekeberg, DNV-GL

05 Resymé

Ising (sjøsprøyt) på fartøyer, MARICE prosjektet, Olga Shipilova, DNV-GL

06 Resymé

07 Erfaringer og løsninger - logistikk utfordringer ved operasjoner i arktiske strøk med lange avstander og krevende isforhold Kaptein Finn Jørgensen, Viking Supply Ships

08 IMO Polar Code; Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund

10 “Ice management” and “Arctic Logistics”, Ian Reed, Shell

10 Resymé

11 Standardutvikling, ISO TC67 - SC8; Hermod Ole Johansen, Statoil

12 ”Ice management” som barriere og grensesnitt til beredskap Kjell Olav Skjølsvik, DNV-GL