Drift

Klimatiske forhold og kommunikasjon

Arbeidsseminar 1 - Klimatiske forhold og kommunikasjon ble avholdt 24-25. mars 2014.
Background photo

Presentasjonene (og et kort resymé) under.


Dokumenter


01 Polare lavtrykk, tåke, temperaturer, sikt, ising, isutbredelse, drivis, isfjell; Helge Tangen Værvarslingen Nord-Norge

01 Resymé

02 Utfordringer i den operative værvarslingen i nordområdene; Olav Krogsæter, StormGeo

02 Resymé

Ice behavior in northern regions, availability and need for metocean data, Paul Verlaan, Shell

03 Resymé

04 Solstormer, Nordlys, og geografisk posisjon, Pål Brekke, Norsk Romsenter

04 Resymé

05 Navigasjon og nødvarsling; Steinar Thomsen, Norsk Romsenter

05 Resymé

06 Satellittkommunikasjon og bredbånd – utfordringer og muligheter ved dagens løsninger. Jan Hetland, Telenor Satellite Broadcasting

06 Resymé

07 Satellittkommunikasjon – framtidige løsninger i nord. Kommunikasjon – en viktig trygghetsfaktor for evakuering og medisinsk beredskap i nordområdene; Rune Sandbakken, Norsk Romsenter

07 Resymé

08 Posisjonering av rigger og fartøyer; Carmen Sagide Larsen, Statoil

08 Resymé

09 Boreoperasjoner i arktiske farvann; Anders Bergsli / Erik Hamremoen, Statoil

09 Resymé

10 Fartøyoperasjoner i nordlige farvann; Arild Skram, Flaggkommandør tidl. sjef. Kystvakten

10 Resymé

11 Myndighetenes forventninger, Gerhard Ersdal PTIL

11 Resymé