Drift

Helse og arbeidsmiljø

Arbeidsseminar 2 - Helse og arbeidsmiljø ble avholdt 23-24. april 2014.
Background photo

Presentasjoner og et kort resymé av hver presentasjon:

Klimatiske forhold og kommunikasjon, spissede sammendrag fra seminar 1:


Dokumenter


01 Klimatiske forhold - betydning for arbeidsmiljø. Polare lavtrykk, tåke, kulde, sikt, ising, ”Wind Chill” isotermer; Hva er forskjellig fra kjente områder? Helge Tangen Værvarslingen Nordnorge

01 Resymé

02 Utfordringer og løsninger – Kommunikasjon, navigasjon, telemedisin Kommunikasjon - en viktig faktor for trygghet og godt arbeidsmiljø. Rune Sandbakken Norsk Romsenter

02 Resymé

03 Organisasjonenes syn på utfordringene; Halvor Erikstein, SAFE

03 Resymé

04 Myndighetenes forventninger; Sigvart Zachariassen, PTIL

04 Resymé

05 Oljearbeideren i kalde omgivelser. Hvordan håndtere risiko. Hva kan vi, hvilke forbedringer trenger vi – hva er fremtiden. Hilde Færevik, Sintef

05 Resymé

06 Verneutstyr og funksjon i kaldt klima? Ellen Katrine Jensen, Statoil

06 Resymé

07 Hypotermi. Jan Risberg, Nui AS, dykkerlege Håkonsvern

07 Resymé

08 Hvordan påvirker kulde, mørke og avstand mentale prosesser? Stein Knardahl, Stami

08 Resymé

09 Radiomedico. Arne Ulven, Haukeland Sykehus

09 Resymé

11 Telemedisin. Arne M C Evensen Statoil

11 Resymé

12 Erfaringer fra operasjoner i nord– Polar Pioner; Hva oppnås gjennom vinterisering av flyttbare innretninger? Svein Flornes, Transocean

12 Resymé

13 Filosofi - design / bygging / installasjon, spesielle krav løsninger – Goliat. Liv Nielsen, ENI

14 HSE Experiences operating in the Sakhalin Environment. Pieter Swart, Shell

14 Resymé

15 Pågående standardiseringsarbeid; Arne Haugan, Statoil

15 Resymé