Drift

Helikopterlogistikk og helikopterberedskap

Arbeidsseminar 3 - Helikopterlogistikk og helikopterberedskap ble avholdt -6-7 mai 2014.
Background photo

Presentasjoner og et kort resymé av hver presentasjon:


Dokumenter


01 Klimatiske forhold - betydning for helikopterlogistikk og -beredskap Værvarsling, polare lavtrykk, tåke, sikt, ising; Helge Tangen Værvarslingen NordNorge

01 Resymé

02 Utfordringer og løsninger – Kommunikasjon og navigasjon; Kjersti Moldeklev Norsk Romsenter

02 Resymé

03 Resymé Organisasjonenes syn på utfordringene (uten presentasjon) Roy Erling Furre, SAFE; Henrik S Fjeldsbø, IndustriEnergi

04 Myndighetenes forventninger; Sigurd Jacobsen, PTIL

04 Resymé

05 Dagens og framtidens helikoptre, Infrastruktur, operative erfaringer og begrensninger. Erik Hamremoen, Statoil og Pål Overland, Bristow

05 Resymé

06 Erfaringer – boreoperasjoner i nordlige farvann. Svein Olav Drangeid, OMV

06 Resymé

07 Dagens og framtidens helikoptre, Søk og redning, muligheter og operative erfaringer og begrensninger, Nattbriller (NVG), PLB/AIS, lokalisering av personell i sjø. Erik Hamremoen, Statoil og Pål Overland, Bristow

07 Resymé

08 In flight transfer – muligheter for medisinsk assistanse i helikopteret. Overlege Øyvind Østerås, Haukeland sykehus – presentasjon over video

08 Resymé