Drift

Beredskap

Arbeidsseminar 5 - Beredskap ble avholdt 2-3. juni 2014.
Background photo

Presentasjoner og et kort resymé av hver presentasjon:

12 SARiNor, Gap-analyse eksisterende beredskap vs. framtidige behov;
Erik Dyrkoren, SARiNor (lenke til selve rapporten hos Sarinor)


Dokumenter


01 Klimatiske forhold – betydning for beredskap Polare lavtrykk, tåke, sikt, temperaturer, mørke, ising, isutbredelse, drivis; Helge Tangen, Værvarslingen NordNorge

01 Resymé

02 Utfordringer og løsninger – Kommunikasjon; Stein Torvet, Space Norway

02 Resymé

03 Resymé Organisasjonenes syn på utfordringene; Jan Vidar Gausel, Lederne

04 Myndighetenes forventninger; Sigurd Jacobsen, PTIL

04 Resymé

05 Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet, Utviklingsprosjekt og -studier knyttet til livbåter og evakuering; Rune Bråthen, Statoil

05 Resyme 05 - Bråthen - Bruk av beredskapsanalyse mm i Barentshavet.pdf

06 Hypotermi, Overlevelse i sjø, Redningsdrakter; Hilde Færevik, Sintef

07 Hvordan utforme robuste beredskapsløsninger for Goliat; Ellen Waldeland, ENI.

07 Resymé

08 Telemedisin ved skader, muligheter med ny teknologi; overlege Øyvind Østerås, Haukeland sykehus

08 Resymé

09 Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker, Berit Bergslid Salvesen, UNN

09 Resymé

10 Menneskelige faktorer og beredskap spesielle reaksjoner man må være obs på ved hendelser i kulde, mørke og langt borte; Fred Skancke Hansen, Univ. Svalbard.

11 Kapasitet ved storulykker, samarbeid med industriens beredskap; Paul Inge Paulsen, 330 skvadronen

11 Resymé

12 Resymé