Drift

MANDAT FOR NORSK OLJE OG GASS' FORUM FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

Forumet skal fungere som det faglige organ for industrien innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring.
Background photo

FORMÅL

Forum for Sikkerhets- og beredskapsopplæring er etablert av administrerende direktør i Norsk olje og gass og er rådgivende til administrerende direktør. Forumet hører inn under Operations Committee og Forum HMS.

Forum for Sikkerhets- og beredskapsopplæring vil bidra aktivt for å oppnå Norsk Olje og gass strategiske mål (den gjeldende strategi til enhver tid) innenfor forumets ansvarsområde.

ANSVARSOMRÅDE

Har ansvar for saker innenfor følgende område:

  • Sikkerhets- og beredskapsopplæring på norsk sokkel.

OPPGAVER

Forum for Sikkerhets- og beredskapsopplæring skal gjennom initiativer og diskusjoner bidra aktivt til:

  • Utvikling av Norsk olje og gass plan for opplæring innen sikkerhets- og beredskapsopplæring.
  • Erfaringsutveksling for forbedring av sikkerhets- og beredskapskurs.

MEDLEMMER

Forum for Sikkerhets- og beredskapsopplæring er et forum med deltakere fra feltoperatører på norsk sokkel, fagforbundene; SAFE, Industri Energi, Lederne og Fellesforbundet, treningssentra, Norges Rederiforbund og Petroleumstilsynet (observatør).

Alle feltoperatører, fagforbundene og treningssentre som er medlem av Norsk olje og gass kan nominere én representant hver. Organisasjonene Private Sikkerhetssentres Forening og Norske Sikkerhetssentres Forening som organiserer treningssenter kan nominere én representant hver. Petroleumstilsynet kan nominere to representanter.

Det legges til grunn at alle som representerer sine selskap/organisasjoner har et overordnet ansvar for fagområdet.

Medlemmene må gis mandat til å representere feltoperatøren/forbund/forening. Selskapet kan representeres ved stedfortreder på møter. Stedfortreder må være registrert på forhånd og ha samme myndighet som fast representant.

ORGANISERING

Det utpekes en leder for 2 år av gangen.  Leder skal representere en av feltoperatørene på norsk sokkel.

Det utarbeides en årlig møteplan og handlingsplan. Fra møtene skal det utarbeides referat som gjøres tilgjengelig for deltakerne.

Forum for Sikkerhets- og beredskapsopplæring kan opprette ad hoc grupper som skal arbeide med spesifikke oppgaver. Arbeidsgruppen skal ha eget mandat og være tidsbegrenset.

STYRING

Operations Committee er overordnet Forum for Sikkerhets- og beredskapsopplæring og skal:

  • Forelegges mandatet før vedtak
  • Gjennomgå forumets leveranser og planer på årlig basis.

Forum HSE vil:

  • Forelegges endringer i mandatet før det fremlegges Operations Committee
  • Koordinere rapportering til Operations Committee

GRENSESNITT/SAMHANDLING TIL/MED ANDRE FORA

Forum HSE vil involveres i saker av stor viktighet før vedtak i Norsk olje og gass.