Drift

Tiltak for å redusere antall fallende gjenstander

Etter innspill fra ansatte offshore og på land, har prosjektgruppen Fallende gjenstander fått laget en tiltaksplan for hvordan antallet fallende gjenstander kan reduseres ytterligere i petroleumsvirksomheten.
Background photo

Tiltaksplanen er resultat av en systematisk gjennomgang av årsaksforholdene til at gjenstander faller ned på installasjonene og på forsyningsbasene - og ikke minst innspill fra et par tusen ansatte som kjenner utfordringen på kroppen hver dag.

Analysene og innspillene har resultert i en konkret tiltaksplan, både for de enkelte selskapene og for industrien som helhet.

Engelsk versjon av tiltaksplanen finner du her.