Drift

Avslutningsseminar fallende gjenstander 30.10.12

Fallende gjenstander er fremdeles en utfordring på norsk sokkel, men vi har sett en reduksjon i antallet fallende gjenstander siste året. Dette viser at målrettet arbeid virker.
Background photo

Petroleumstilsynet, Samarbeid for Sikkerhet (SfS) og Norsk olje og gass inviterer industrien til et avslutningsseminar i Måltidets hus 30. oktober 2012.

Industrien opprettet i 2010 en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har hatt mandat til å komme opp med gode anbefalinger og tiltak til bransjen. Anbefalingene til industrien ble presentert 5 nov. 2010. Arbeidsgruppen har jobbet videre med tiltakene og vil nå avslutte prosjektet med et nytt seminar der beste praksis og en opplæringspakke vil bli presentert.

Målgruppen for seminaret er operativt personell, lederne offshore, verneombud, sikkerhetsledere, bore og brønnpersonell, logistikkpersonell, samt base- og supplybåt ansatte.

Agenda for seminaret vil bli oppdatert så snart den er klar.

Presentasjonene fra seminaret finner du her under.


Dokumenter


1. Innledning ved Rune Fauskanger 30 oktober 2012.ppt

2 SfS - FG Avslutningseminar Hugo Halvorsen 30102012.ppt

3 Endring presentasjon Beste Praksis Beerenberg.pptx

4 Presentasjon av dropptester Fredrik Vinnes 30102012.ppt

5 DOM Group Fallende Gjenstander Klaus Myklebust.pptx

6 Masteroppgave Vurdering av faktorer som påvirker risikoen i fobindelse med Fallende gjenstander Kirsten leiros.ppt