Drift

Norsk olje og gass Covid-19 og offshore dykking (Norge)

Tiltak for å redusere spredning av Covid-19 under bemannede undervannsoperasjoner på norsk sokkel. Rapporten er på engelsk.
Background photo

Norwegian Oil and Gas Covid-19 and Offshore Diving (Norway) - Rev. 7