Håndbok i konsekvensutredning ved offshore avvikling

Background photo

Som en oppdatering av av OLFs "metodestudie" for konsekvensutredning ved plattformdisponering er det nå utarbeidet en håndbok.
Hensikten med håndboka er å veilede operatørselskaper og andre involverte parter ved gjennomføring av konsekvensutredninger, og å gi en detaljert innføring i sentrale problemstillinger knyttet til temaet generelt.


Dokumenter


Håndbok i KU ved offshore avvikling DnV 2001.pdf