Drift

Planlegging av arbeidet

God planlegging er en nøkkelfaktor i arbeidet med å forebygge vibrasjonsplager og i forhold til arbeidseffektivitet.
Background photo

Belastning fra vibrasjoner begrenses mest effektivt dersom forebyggende tiltak igangsettes ved planlegging av arbeidet og ved valg av tekniske hjelpemidler og arbeidsmetoder.  Det skal i den forbindelse tas hensyn til den tekniske utvikling og muligheter som finnes for å minimere vibrasjoner under arbeidet

I utgangspunktet skal arbeidet planlegges slik at skadelige eksponeringer skal unngås i arbeidsdagen. Bruk av vibrerende arbeidsutstyr kan reduseres eller fjernes helt dersom slike hensyn tas ved valg av verktøy og metoder.

 

Kan bruk av vibrerende arbeidsutstyr fjernes helt?

Alternative verktøy – substitusjon.

Redusere Vibrasjonseksponeringen ved rotasjonsordning

Innkjøp av nytt utstyr