Drift

Helseskadelige vibrasjoner - gjelder det meg?

Informasjon om hånd-arm vibrasjoner og hva man kan gjøre for å forebygge helseplager ved bruk av vibrerende verktøy.
Background photo

Helseskadelige vibrasjoner - gjelder det meg? (presentasjon)

Hva er hånd-armvibrasjoner?

Vibrasjon og helse

Forhold som påvirker hånd-armvibrasjoner og risikoen for å utvikle HAVS

Hva kan du gjøre for å forebygge vibrasjonsplager?