Drift

Faktorer som påvirker eksponering av vibrasjon

Faktorer som påvirker eksponering av vibrasjon og risiko for Hånd-Arm Vibrasjon Syndrom (HAVS) ved bruk av håndholdt verktøy.
Background photo

Beregning av vibrasjonseksponering er dermed avhengig av kun to faktorer;

  • Vibrasjonen som måles i m/s2 (denne verdien beregnes ut fra de tre single aksene og frekvensveiefilter)
  • Tiden (pr. dag) en utsettes for vibrasjonen

 

Likevel, eksponering av hånd arm vibrasjon er kompleks og er påvirket av flere faktorer som har innvirkning på den totale eksponeringen. Slike tilleggsfaktorer er ikke tatt med i betraktningen i NS-EN ISO 5349, og det finnes ingen retningslinjer for hvordan en skal ta hensyn til disse faktorene. I denne tabellen er det beskrevet noen av de viktigste tilleggsfaktorene som påvirker vibrasjonsnivået og risikoen for å utvikle HAVS. Det anbefales at en tar hensyn disse faktorene når en kartlegger/ risikovurdere hånd-arm vibrasjonseksponering, samt gjennomfører risikoreduserende tiltak.