Drift

Bruk av Støy- og vibrasjonsdatabasen

Støy- og vibrasjonsdatabasen innehar i stor grad målinger av vibrasjoner som er gjennomført under reelt arbeid, og inneholder data for et stort tverrsnitt av verktøy og aktiviteter.
Background photo

Den anbefales å bruke databasen ved planlegging av arbeid og i risikovurderinger når feltmålinger eller typiske verdier er tilgjengelig. Databasen har også en rekke leverandørdata. Dersom feltmålinger ikke er tilgjengelig kan leverandørdata brukes som anvist her: Vibrasjonsnivå oppgitt av produsent.

Databasen er også et nyttig verktøy å bruke når en ønsker å sammenligne vibrasjonsnivå på forskjellige verktøy for samme arbeidsoppgave. En kan dermed finne hvilke verktøy som vibrerer minst til den gitte arbeidsoppgaven.

 

Her finner du  Støy- og vibrasjonsdatabasen