Tillegg etter avslutning av prosjektet

Background photo

Tillegg etter avslutning av prosjektet:

11.08.2014 Revidert versjon av "Rett bruk av ørepropper (videoanimasjon)" - nå også med tale.

25.08.2014 Beregningsprogram områdestøy er tilgjengelig.

12.12.2014 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy (Retningslinje 114 Rev 2) er publisert. Denne revisjonen er basert på erfaringene fra Støy-prosjektet.

24.02.2015 Rapport, Evaluering av fit-testing av hørselvern, som gir en oppsummering av de resultater og erfaringer Beerenberg har hatt med sitt tilbud om individuell opplæring og testing av dempningsverdier for hørselvern.

31.08.2015 Rapport, Hånd- og armvibrasjoner i ISO-bransjen.  Denne rapporten omfatter Beerenbergs kartlegging av vibrasjonseksponering og forekomst av symptomer på Hånd-Arm Vibrasjons Syndrom (HAVS).

24.09.2015 Presentasjon (engelsk): Cost benefit possibilities. Cost/benefit as a result of new requirements in Norwegian Oil and Gas Recommended  Guideline for  Handling Noise (GL 114) 

05.11.2017 Vibrasjonsdempende hansker, resultater fra "Hånd i hanske"-prosjektet. Det er gjennomført et prosjekt, "Hånd i hanske", for å analysere virkningen av vibrasjonsdempende hansker.  Prosjektet er gjennomført i regi av Beerenberg med Sinus som leverandør og med støtte fra NHOs arbeidsmiljøfond.