Støyreduksjon i områder

Background photo

Bygging og modifikasjon av offshoreinstallasjoner slik at en best mulig måte ivaretar kravene til støynivå er en krevende oppgave som kan utføres på mange måter.
Den beste (og billigste) anbefalingen er: Bring inn rett kompetanse tidlig i prosessen.

Støyprosjektet har identifisert eksempler på effektive støydempingstiltak som har vist seg å være praktisk gjennomførbare offshore.

For bedre å kunne evaluere støyeksponering fra områdestøy er det utviklet et støyeksponeringsprogram.