Drift

Presentasjoner fra avslutningsseminar prosjekt Støy

Background photo

Presentasjoner:

Bakgrunn og hovedresultater/anbefalinger

Reidulf Klovning, prosjektleder støyprosjektet, Norsk olje og gass

 

Bedre oppfølging av støyskader - ny arbeidsmedisinsk veiledning

Jan Risberg, delprosjektleder Sårbarhetsfaktorer, Norsk olje og gass og NUI

 

«Release» av ny database for støy- og vibrasjonsdata med kalkulator - håndholdt verktøy

Tønnes Ognedal, delprosjektleder Egenprodusert støy, Norsk olje og gass og Sinus AS og Magnus Ognedal, Sinus AS

 

Hvordan bedre forholdene for de som har mye av det mest støyende arbeidet?

 Hørselsvern som barriere - erfaringer med testing og opplæring

Roar Høydal, operativ HMS/K-leder, Beerenberg

 

Vi må ikke gjøre det slik vi alltid har gjort det! Bruk av robot i vedlikeholdsarbeidet (Fjernstyrte operasjoner) – status på utviklingen

Per Steinkopf, Vice President HSEQ & Risk, Kaefer Energy AS

 

Kan kontraktene påvirke risiko for støyskader? Utvikling av støyvennlige rammebetingelser er mulig.

Morten Lunde, Sr yrkeshygieniker, ConocoPhillips

 

Alle flyr helikopter – hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt?

Erik Hamremoen, Manager Flight Safety, Statoil

 

Hvordan skal vi få bedre bygging/utbygging sett fra et støysynspunkt? NORSOK S-002 på vei til høring – de viktigste forslagene til endring

Steve Johansen, senior ingeniør akustikk, Aker Solutions

 

Økt innsats for å redusere støy – hva er resultatet?

Ellen Katrine Jensen, fagleder yrkeshygiene, Statoil

Runar Kolseth Nyberg, plattformsjef Åsgard B, Statoil

 

Oppsummering

Oppsummering sett fra fagforeningenes side

Halvor Erikstein, Safe

 

Hva er potensialet for å redusere skadelig støyeksponering i petroleumsvirksomheten? Hvilket bilde ser Petroleumstilsynet?

Sissel Bukkholm, sjefingeniør, Ptil

 

Oppsummering (kun muntlig)

Aud Nistov, fagsjef HMS, Norsk olje og gass