Frokostmøter, seminarer og konferanser

Frokostmøter, seminarer og konferanser i regi av støyprosjektet er her dokumentert med presentasjoner og film.

Background photo
22.11.13
FROKOSTMØTE HØR! STØY FRA HELIKOPTERTRANSPORT 22.11.2013
Trafikken til offshore installasjoner blir stadig større. Alle offshorearbeidere bruker helikopter til jobben. Nye og detaljerte støymålinger tyder på at nye helikoptertyper støyer mer enn gamle.
30.09.13
FROKOSTMØTE HØR! HÅND - ARM VIBRASJONER ER EN UTFORDRING I BRANSJEN. HVORDAN FÅ BEDRE KONTROLL PÅ RISIKOVURDERINGEN? 25.10.2013
Med hånd-armvibrasjon menes mekaniske vibrasjoner som overføres fra vibrerende utstyr til hånd eller arm. Denne eksponering forekommer ofte i forbindelse med de samme arbeidsoperasjonene som gir egenprodusert støy.
12.08.13
FROKOSTMØTE HØR! DATABASE STØY- OG VIBRASJONSDATA - HÅNDHOLDT VERKTØY 30.08.13
Egenprodusert støy fra håndholdt verktøy gir i mange tilfeller et betydelig bidrag til støyeksponering over grenseverdiene for hørselskadelig støy. Vibrasjoner fra håndholdt verktøy er også årsak til mange yrkesskader.
01.08.13
WORKSHOP I DELPROSJEKT SÅRBARHETSFAKTORER - STØY 19.06.2013
Delprosjekt ”Sårbarhetsprosjektet” i støyprosjektet avholdt Workshop på Rica Airport Hotell, Stavanger onsdag 19.6.
28.05.13
WORKSHOP - REVISJON AV ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV HØRSELSKADELIG STØY 14.06.2013
Revisjon av Norsk olje og gass sin retningslinje 114 – anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy
07.05.13
FROKOSTMØTE HØR! PILOTPROSJEKT FJERNSTYRTE OPERASJONER - HÅNDHOLDT VERKTØY 24.05.2013
Ved hjelp av støtte fra prosjekt Støy i petroleumsindustrien har KAEFER ENERGY sammen med Beerenberg og Bilfinger gjennomført et pilotprosjekt for fjernstyring av arbeidsoperasjoner.
02.04.13
FROKOSTMØTE HØR! UBEMANNEDE MASKINROM - HVA ER DET? 26.04.2013
Er "ubemannede" rom reelt ubemannede eller har de bare ekstremt høyt støynivå?
26.02.13
FROKOSTMØTE HØR! MUD CUBE – MINDRE STØY OG LIKE GOD YTELSE SOM VANLIGE «SHAKERE» 15.03.13
Fjerning av faste stoffer i boreslam (mud) har hittil skjedd ved bruk av store vibrasjons-sikter (shale shakers). Disse store vibratorene støyer mye og krever kraftig ventilasjon. MudCube fra Cubility er et helt annet konsept.
10.01.13
FROKOSTMØTE HØR! MÅLING AV LYDNIVÅ 15.02.13
Det finnes flere standarder som beskriver metoder, retningslinjer og usikkerhet for målinger. Tønnes Ognedal fra Sinus AS vil i foredraget gi oversikt over er de mest aktuelle målestandardene og en kort innføring i hva de inneholder.
02.01.13
Frokostmøte HØR! Noise from Compressors - Is pipework insulation the only answer? 25.01.2013
Gas compression areas come high on the list over areas with high noise levels. The standard solution has been to insulate the pipework connected to the compressor. However, a different solution is available.
16.10.12
Morning seminar on hearing protectors and effective hearing conservation (HONEYWELL) 07.11.12
Hearingprotectors and effective hearing conservation. Noise-induced hearing loss is the world’s most prevalent occupational injury. With the proper education, motivation, and protection, it’s also fully preventable.
19.09.12
Frokostmøte HØR! Nye muligheter med hørselvern 19.10.12
Hvordan kan et moderne hørselvern gi flere barrierer mot hørselskader enn tradisjonelle hørselvern?
03.07.12
Frokostmøte HØR! Leisure time noise 07.09.12
LEISURE TIME NOISE - HARMFUL TO HEARING? Noise and sound surrounds us not only at work but also in our leisure time, from birth to grave.
12.04.12
Frokostmøte HØR! Tinnitus – djevelens orkester 03.05.12
Man regner at rundt en av seks nordmenn har en øresusfornemmelse. For noen er dette så plagsomt at livskvaliteten er sterkt nedsatt. Hvorfor oppstår tinnitus og hvordan kan de som er rammet leve med den?
06.03.12
Ptil/ Prosjekt Støy seminar - Historier som bryter støymuren 10.04.12
Petroleumsindustriens støyprosjekt og Petroleumstilsynet inviterer til seminar om støy 10. april 2012 i Stavanger.
02.02.12
Frokostmøte HØR! Hvordan oppstår hørselskader? 17.02.12
OLFs og Norsk Industris støyprosjekt starter med en frokostmøteserie under navnet Hør! 17. februar holdes det første møte om hvordan støyskader oppstår.