Helseovervåking

Støyprosjektet (delprosjekt ”sårbarhetsfaktorer”) har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for helseovervåking av arbeidstakere eksponert for hørselskadelig støy.
Background photo

Retningslinjene ble fremsendt til Norsk Forening for Arbeidsmedisin (NAMF) og foreslått innarbeidet som ny Arbeidsmedisinsk Veiledning.

STAMI, i samarbeid med NAMF, har etter dette utarbeidet ny veiledningstekst som kan lastes ned ved å følge linkene på bunnen av denne siden. Her er det også gitt link til en meget grundig litteraturgjennomgang utført av STAMI i 2013

 Oppfølging av ansatte med eksponering for hørselsskadelig støy (Veiledningen ligger på nettområdet til ”Norsk Elektronisk Legehåndbok” (NEL) som per 2014 er et abonnementsbasert nettsted). På samme nettsted ligger en generell veiledning om støy og lyd

Forebygging av hørselstap pga støy – en nettside på NEL som refererer de viktigste konklusjonene fra en litteraturgjennomgang 2013. Selve rapporten kan lastes ned fra STAMI her.