Egenprodusert støy

Egenprodusert støy kommer fra verktøy som brukes i forbindelse med bygging, vedlikehold, bearbeiding, rivning og lignende.
Background photo

I de fleste tilfeller er verktøyet håndholdt, men større maskiner som står på gulvet kan også komme inn under denne definisjonen. Slikt verktøy kan gi et betydelig støybidrag i løpet av en arbeidsdag. Ekstremt høyt støynivå kan forekomme i noen arbeidsoperasjoner.

 

Eksempler på arbeidsoperasjoner med egenprodusert støy er:

  • Overflaterensing ved eks. nålepikking, sandblåsing, UHT spyling eller meisling.
  • Metallbearbeiding ved bruk av vinkelsliper, boremaskin, sag, fres eller dreiebenk.
  • Slagstøy fra metallbearbeiding med hammer og slegge eller ved stillasbygging.
  • Bruk av muttertrekkere.

 

Målsetting
Det overordnede målet for delprosjektet er å vise hvordan man kan redusere den egenproduserte støyen arbeidstakere eksponeres for ved utførelsen av arbeidet.  Dette vil bl.a. innebære at man må kunne finne de minst støyende aktivitetene (metodene) og det minst støyende verktøyet.

Anbefalt prosedyre for valg av støysvakt utstyr
En prosedyre for hvordan du finner gunstig verktøy for støy og vibrasjoner er utarbeidet og finnes her.

Database støy- og vibrasjonsdata - håndholdt verktøy
Gruppen har samarbeidet med delprosjektet vibrasjoner og laget en database over støy- og vibrasjonsverdier for en rekke ulike typer verktøy. Databasen inneholder også en enkel og en avansert eksponeringskalkulator. Kalkulatorene kan beregne tillatt arbeidstid og støy- og vibrasjonseksponering slik at grenseverdier i aktuelle forskrifter kan overholdes.  

Fjernstyrte prosesser
Det er gjennomført er utviklingsprosjekt med fjernstyring av visse arbeidsoperasjoner. Prosjektet var vellykket og ble presentert i et frokostmøte Pilotprosjekt fjernstyrte operasjoner 24.05.2013.

Her finner du litt mer om muligheter og gevinster ved fjernstyrte prosesser.

Rammebetingelser og ansvar
Videre har gruppen satt fokus på ansvarsforhold som bør ivaretas av operatør, kontraktør utstyrsleverandør og produsent. Det er laget en oversikt over ulike oppgaver i planlegging og prosjektering i tillegg til en anbefaling om hvem som bør ta hånd om disse.