Om prosjekt støy i petroleumsindustrien

Støy og hørselsskadelig støy er en viktig arbeidsmiljøfaktor i petroleumsindustrien både til havs og på landanlegg. Prosjektet Støy i petroleumsindustrien skal gjøre næringen bedre i stand til å hindre negative langtidseffekter av støyeksponering.
Background photo

Bakgrunn  -  Hvorfor er prosjektet  startet?

Ambisjon og overføringsverdi

Organisering

Artikler om prosjektet

Presentasjoner om prosjektet

Delprosjekter