Generelt om støy

Background photo

Støyprosjektet har ikke skrevet noen stor sammenfatning om støy generelt. Det finnes imidlertid mye tilgjengelig litteratur som bl.a. beskriver hva lyd og støy er og som omtaler dB-skalaen, hørselen og hørselskader.

Mye av dette er også omtalt i de første frokostmøtene (lenke) i prosjektet:  

Hvordan oppstår hørselskader? (17.02.12) og Tinnitus - djevelens orkester (3.05.12)

 

En alternativ kilde til beskrivelse av lyd generelt er STAMI rapporten fra 2013 om Støy i arbeidslivet og helse: https://stami.no/publikasjon/stami-rapport-nr-10-2013/

 

De følgende lenkene leder til sammendrag av temaer som hører til overskriftene:

Grenseverdier for støy

Målestørrelser

Metoder for måling av støy i arbeidsmiljø