Artikler og rapporter

Faglige artikler og rapporter utarbeidet i regi av prosjekt Støy i petroleumsindustrien eller av selskaper involvert i prosjektets arbeidsgrupper.
Background photo

Evaluering av fit-testing av hørselvernRapport (2015)
Denne rapporten gir en oppsummering av de resultater og erfaringer Beerenberg har hatt med sitt tilbud om individuell opplæring og testing av dempningsverdier for hørselvern.

Hånd- og armvibrasjoner i ISO-bransjen. Rapport (2014)
Denne rapporten omfatter Beerenbergs kartlegging av vibrasjonseksponering og forekomst av symptomer på HAVS.

Sammendrag av rapporter om øreklokker. Rapport (2014)
Omfatter de to etterfølgende rapportene i listen. 

Måling av støydemping til øreklokker i kombinasjon med vernebriller og balaklavaRapport (2014)
Studie bestilt av Prosjektet «Støy i petroleumsnæringen» hos Sintef for å frambringe mer detaljert kunnskap om utfordringene knyttet til bruk av øreklokker sammen med andre beskyttelsestiltak.

Hvilken støyreduksjon gir hjelmmonterte øreklokker?  Rapport (2013)
Hva er den reelle dempingsvirkningen ved bruk av personlig hørselsvern? Dette er noe uklart, derfor ble denne studien bestilt for å få representative målinger av innskuddsdemping på øreklokker i felt.

Indivuduell opplæring i og tilpasning av ørepropper. Rapport (2012)
Støy er en stor utfordring for mange i arbeidshverdagen. For å beskytte seg mot helsefarlig støy er det en forutsetning at barrierene virker som forutsatt. Ved bruk av ørepropper, knytter det seg særlig stor usikkerhet til den reelle beskyttelseseffekten disse gir.

Ingen ører er like, men alle er til for å høre med. Artikkel (2012)
Ørepropper forebygger varige hørselsskader, dersom de blir riktig brukt. For å dokumentere hvordan øreproppene brukes i det virkelige liv har Beerenberg gjennomført en omfattende øreproppundersøkelse.

Real world Attenuation of full-block generic ear plugs: Do numbers converge? Paper (2013)
This paper investigates the real-world attenuation of generic full- block ear plugs, both foam and premoulded (reusable)

Kartlegging av støy helitransport (548900-2-R01) Rapport (2010)
Kartlegging og riskovurdering av støyeksponering for helikopterpersonell under helikoptertransport.

”Real-world” attenuation of muff-type hearing protectors: The effect of spectacles Report (2004)
How much does spectacles influence the attenuation of ear muffs?