Andre kalkulatorer og databaser for støy og vibrasjoner

Kalkulatorer og databaser for støy og vibrasjoner er nyttige hjelpemidler når man skal vurdere støy og vibrasjoner for egenaktivitet.
Background photo

Eksterne databaser
Det finnes databaser tilgjengelig på nett som gir oversikt over støy og/eller vibrasjoner for enkeltverktøy, se lenker under. Noen baser presenterer data som er representative for feltverdier og andre viser leverandørdata. 

  NIOSH - Powertools database
Niosh-databasen er utviklet av amerikanske NIOSH (The National Instistute for Occupational Safety and Health). Databasen krever ikke innlogging.

   HAVTEC
Havtec-databasen er utviklet av engelske OPERC (The Off-highway Plant and Equipment Research Centre). Havtec er deres forskningssenter for hånd-arm vibrasjon. Databasen krever innlogging.

HAND AND ARM VIBRATION DATABASE (Umeå University)
“Hand and arm vibration database” er en stor database utviklet ved Universitet i Umeå. Registreringene i databasen er tilsynelatende data oppgitt fra leverandør. Databasen krever ikke innlogging

 

Andre kalkulatorer
kan være tilgjengelige via oppdrag for selskapene. Selskapene kan også kreve at disse skal danne grunnlag for arbeidstidsbegrensninger. ConocoPhillips har f.eks. en kalkulator som inkluderer egenaktivitet a’la den som er utviklet for områdestøy. Statoil har utviklet sin egen støykalkulator for områdestøy og egenaktivitet. Områdestøy blir håndtert etter oppholdstidsregimet mens egenaktivitet behandles etter Statoils interne rutiner for egenaktivitet. Ingen av disse kalkulatoren inneholder pr. i dag data for eller beregning av hånd/arm vibrasjoner.

     ENKEL KALKULATOR FO ROMRÅDESTØY 
Støyprosjektet gir også tilgang til en enkel støykalkulator for områdestøy som er utviklet av ConocoPhillips. Denne er basert på oppholdstidsregimet.