STØY og VIBRASJONER

Prosjektet Støy i petroleumsindustrien ble gjennomført i perioden 2011-2013 og ble avsluttet med en konferanse 2.4.2014
Kontakt :
Aud Nistov
| |

Prosjektet Støy i petroleumsindustrien ble gjennomført i perioden 2011-2013 og ble avsluttet med en oppsummeringskonferanse 2.4.2014, se presentasjonene.

Alle produkter, resultater og anbefalinger fra prosjektet er gjort tilgjengelig her, herunder flere dataverktøy som vil hjelpe medlemsbedriftene og annen industri med å få redusert sine støyproblemer.

Det er lagt inn mer/ny informasjon etter avslutningen av prosjektet, se presentasjonene.

I 2016 ble det avholdt et seminar "ny teknologi for å bedre arbeidsmiljøet". Blant annet om støy, se presentasjonene.

I 2019 ble det avholdt et oppfølgingsseminar "Støy i petroleumsindustrien - Status 2019", se presentasjonene.

Direkte til database for støy og vibrasjoner - håndholdt verktøy
(Dette er en operativ database med drifts- og vedlikeholdsavtale. Videre utvikling forutsetter også aktive brukere som bidrar med egne måledata).

 

Andre kalkulatorer og databaser for støy og vibrasjoner