HMS og drift

Norsk olje og gass leder og administrerer fellesprosjekter i industrien innen helse, miljø, sikkerhet, drift og boring.
Kontakt :
| |
Image
Et av oljenæringens viktigste verktøy gjennom 20 år
Image
Jobber for økt bruk av standardprodukter og mindre byråkrati
Image
Risikoen for storulykker på norsk sokkel er fortsatt lav
Les alle nyheter