HMS og drift

Norsk olje og gass leder og administrerer fellesprosjekter i industrien innen helse, miljø, sikkerhet, drift og boring.
Kontakt :
| |
Image
Jobber for økt bruk av standardprodukter og mindre byråkrati
Image
Risikoen for storulykker på norsk sokkel er fortsatt lav
Image
EqHub valgt som samarbeidsløsning
Les alle nyheter