Avgifter

Avgiftene er delt inn i tre kategorier: Administrasjonsavgift, medlemsavgift og serviceavgift.
Background photo

Administrasjonsavgift

Norsk olje og gass innkrever et årlig administrasjonsgebyr fra alle brukerselskap, unntatt operatørene på norsk sokkel og norske myndigheter. Denne avgiften dekker støtte til kontraktsadministratorer i brukerorganisasjoner relatert til:

  • On- og offboarding av tjeneste(r)
  • Validering og vedlikehold av selskapsinformasjon

Avgiftsnivået justeres årlig, basert på kostnadsøkning som prinsipp. For 2020 er det årlige administrasjonsgebyret kr 1 000, -.

Årlig avgift

En årlig avgift betales bare av Norsk olje og gass' medlemselskap.

Norsk olje og gass' medlemselskap er operatører av lete-, produksjons- og transportlisenser på norsk kontinentalsokkel, med en signert samarbeidsavtale med Norsk olje og gass.

Serviceavgift

Se eget avsnitt “Service fees” i brukeravtalen for hver enkelt tjeneste, tilgjengelig på https://norskoljeoggass.no/digital/vilkar/tjenestevilkar/.