Vilkår

Background photo

Tjenestevilkår

Generelle vilkår (som gjelder alle tjenestene) og spesifikke vilkår som gjelder den enkelte tjenesten.

Personvernvilkår

Generelle personvernvilkår (som gjelder alle tjenestene) og spesifikke vilkår som gjelder den enkelte tjenesten.

Avgifter

Avgiftene er delt inn i to kategorier: Administrasjonsavgift og serviceavgift.