Technical Information Requirement Catalogue

En løsning for å samle og tilgjengeliggjøre standard krav til utstyrsdokumentasjon.
Background photo

Om tjenesten

TIRC (Technical Information Requirement Catalogue) er en katalog over standard krav til utstyrsdokumentasjon. Løsningen inneholder per i dag krav i henhold til NORSOK Z-018 men blir kontinuerlig oppdatert med nytt innhold.

Hvordan få tilgang

TIRC er en åpen løsning. Innholdet er tilgjengelig på TIRC.

Kontaktinformasjon

Tjenesteansvarlig Kari Anne Haaland Thorsen
tirc@norog.no | +47 419 17 395