Surplus Marketplace

En tjeneste som gjør det mulig for operatører å outsource hele markedsførings- og salgsprosessen av overskuddsmateriell til en profesjonell tredjeparts salgsorganisasjon med et omfattende nettverk til potensielle kjøpere.
Background photo

Om tjenesten

Markedsføring og fremskyndelse av overskudd og overflødig materiale regnes ikke som kjerneaktivitet for operatørene. Hovedmålet for tjenesten Surplus Marketplace er å gjøre det mulig for operatørene å:

  • Øke materialomsetningen
  • Reduser OPEX (for eksempel lagring/lagerkostnader)
  • Maksimere materialverdien gjennom salg
  • Oppnå positiv miljøpåvirkning

Standard salgsprosess

Standard salgsprosess inkluderer:

  • Foreta optimal salgstaktikk for det spesifikke materialet
  • Kvalitetssikre mottatt dokumentasjon/informasjon om overflødig materiale mottatt fra operatøren
  • Utføre salg, inkludert administrasjon av fortolling, fakturering og betalinger

Den nåværende tjenesteleverandøren bruker salgsportalen Retrade online-auksjon for å markedsføre overskuddsmaterialet overfor potensielle kjøpere.

De to applikasjonene utveksler data, og gir operatørene full oversikt over alt salg av overskuddsmateriell og all nødvendig dokumentasjon som støtter kravene til overholdelse.

Hvordan få tilgang

Tjenesten er kun tilgjengelig for operatører på norsk sokkel, medlemmer hos Norsk olje og gass.

Hvis ditt selskap allerede abonnerer på en eller flere tjenester fra Norsk olje og gass, kontakt ditt selskaps kontraktsadministrator mot Norsk olje og gass, som via self-care portalen til be om tilgang til tjenesten. Hvis du ikke vet hvem ditt selskaps kontraktsadministrator er, kontakt Norsk olje og gass' onboardingteam contract@epim.no.

Kontaktinformasjon

Tjenesteansvarlig Yngve Nilsen
scm-domain@norog.no | +47 920 54 152

Support for Assetfront brukere
support@assetfront.com | +47 21 42 10 11

Kundesupport og generelle henvendelser angående auksjoner på Retrade
support@retrade.eu | +47 23 89 75 40
Åpningstider: 0800 – 1600