SubQuip

En løsning for deling av undervannsverktøy og utstyr mellom operatøerr på norsk sokkel.
Background photo

Om tjenesten

På grunn av de enorme beløpene norske oljeselskaper har investert, sitter en samlet industri med en omfattende og kostbar portefølje og førsteklasses utstyr. Dette utstyret blir imidlertid i liten grad utnyttet i driftsfasen, etter at installasjonene er ferdigstilt.

Det er et stor rom for forbedringer når det gjelder:

  • Utnyttelse
  • Økonomisering
  • Realisering av verdier
  • Effektivisering
  • Grønn tenking

SubQuip dekker alle de ovennevnte gjennom vår effektive løsning.

Kontaktinformasjon

Tjenesteansvarlig Yngve Nilsen
scm-domain@norog.no | +47 920 54 152