Virtual Inventory

En løsning for deling av materiale masterdata mellom operatører på norsk sokkel.
Background photo

Om tjenesten

Virtual Inventory er en løsning for å gjøre synlig og dele materialdata mellom operatørene på norsk sokkel.

Tjenesten er utviklet for å øke samarbeidet på norsk sokkel når det gjelder deling av materiale.

Fordelene for industrien er reduksjon i overskuddsmaterialer, sparte kostnader, gjenbruk av materialer og mindre avfall.

Hvordan få tilgang

Kontakt tjenesteansvarlig for å be om tilgang til Virtual Inventory.

Kontaktinformasjon

Tjenesteansvarlig Yngve Nilsen
scm-domain@norog.no | +47 920 54 152